Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Aktualności

Aktualności
Hope i jej przypadki
Hope i jej przypadki
23.02.2017
Śląski Ogród Zoologiczny uczestniczy w krajowych i międzynarodowych badaniach naukowych m.in. z zakresu żywienia zwierząt czy weterynarii.

Mieszkające w Chorzowie nosorożce białe już drugi rok biorą udział w programie rozrodu tego gatunku prowadzonym przez Leibniz Institute for Zoo & Wildlife Research. Zespół doświadczonych lekarzy weterynarii kierowany przez profesora Thomasa B. Hildebrandta od kilku lat pobiera oocyty od najcenniejszych pod względem genetycznym samic tego gatunku. Pobrane komórki jajowe zostają następnie poddane sztucznemu zapłodnieniu nasieniem optymalnego pod względem genetycznym samca. Uzyskane w ten sposób zarodki stanowią genetyczną rezerwę dającą szansę na przetrwanie tego gatunku, gdyż w naturalnym środowisku nadal nie udało się powstrzymać kłusownictwa i tym samym ciągłego zmniejszania się dzikiej populacji tych wspaniałych zwierząt :(

Na zdjęciach zrobionych w miniony poniedziałek, 20-go lutego, przedstawiony jest proces pobierania oocytów od naszej młodszej samicy Hope... Jej imię idealnie oddaje cel pracy wielu ludzi związanych z ratowaniem istnienia zagrożonych wyginięciem gatunków. To również ważna rola, którą mają do spełnienia ogrody zoologiczne.
Czy wiesz że
Występująca w Polsce dzierzba gąsiorek ma zwyczaj przechowywania zdobyczy - owadów i małych gryzoni nadzianych na kolce tarniny.
Zagadka przyrodnicza nr 16/2019
13.08.2019
Przedstawiamy Wam bohatera kolejnej zagadki. Poznajecie?

Czytaj dalej