Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Edukacja

Edukacja


Jedną z głównych funkcji ogrodu zoologicznego, obok hodowli gatunków zagrożonych wyginięciem, jest dziś upowszechnianie
wiedzy o otaczającym nas świecie, w tym przede wszystkim o zwierzętach, ich biologii, behawiorze i zagrożeniach.


Za edukacyjną działalność naszego zoo odpowiedzialni są głównie pracownicy Sekcji Dydaktyki i Promocji, którzy na co dzień zajmują się m.in.:

- organizowaniem zajęć edukacyjnych z zakresu biologii, zoologii, ekologii itp.,
- oprowadzaniem grup zorganizowanych po terenie zoo,
- opracowywaniem etykietażu, tablic gatunkowych i dydaktycznych, znaków informacyjnych oraz folderów,
  przewodników i innych wydawnictw edukacyjnych,
- nawiązywaniem współpracy z placówkami oświatowymi, naukowymi i kulturalnymi,
- organizowaniem konkursów, wystaw, oraz imprez i akcji informacyjnych o tematyce przyrodniczej,
- przygotowywaniem materiałów reklamowych,
- aktualizowaniem strony internetowej oraz profili zoo na portalach społecznościowych,
- przygotowywaniem materiałów prasowych promujących działalność Śląskiego Ogrodu Zoologicznego,
- nawiązywaniem kontaktów oraz podtrzymywaniem przyjaznych stosunków ze sponsorami zoo,
- prowadzeniem dokumentacji fotograficznej ogrodu.


Z aktualną ofertą edukacyjną zapoznasz się tutaj.
Przed dokonaniem rezerwacji, prosimy o zapoznanie się z regulaminem zajęć edukacyjnych w Sląskim Ogrodzie Zoologicznym (Zarządzenie Dyrektora nr 26/2020 z dn. 01.10.2020)


Bardzo ważnym elementem dydaktycznej działalności zoo jest aktywny udział w kolejnych kampaniach edukacyjnych,
organizowanych przez EAZę, tj. Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.


Zachęcamy także do uczestnictwa w naszych konkursach, ponieważ na zwycięzców czekają cenne nagrody.


Zapraszamy do kontaktu!

Sekcja Dydaktyki i Promocji
dydaktyka@slaskiezoo.pl
 


Czy wiesz że
Uważa się, że kałamarnica olbrzymia - tajemniczy, głębinowy głowonóg, prawdopodobnie drugi pod względem wielkości największy mięczak swiata - jest rekordzistką jeśli chodzi o wielkość oczu, których średnica może przekraczać nawet 30 cm.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej