Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Regulamin porządkowy

Regulamin porządkowy
I. Ogólne przepisy porządkowe.


1. Warunkiem przebywania na terenie zoo jest posiadanie aktualnego biletu wstępu.
2. Bilet należy zachować do kontroli.
3. Ogród Zoologiczny otwarty jest:
  • listopad – marzec od 900 do 1600
  • maj – wrzesień od 900 do 1900
  • kwiecień i październik w dni robocze od 900 do 1700
  • kwiecień i październik w soboty, niedziele i święta od 900 do 1800
4. Kasy zamykane są na godzinę, a pawilony zwierząt na 15 minut przed zamknięciem zoo.
5. Wszyscy zwiedzający mają obowiązek opuszczenia terenu zoo przed jego zamknięciem.
6. W okresie od 01 października do końca kwietnia, wejście i wyjście z zoo odbywa się wyłącznie przez bramę główną.
7. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie zoo jedynie pod opieką dorosłych.


II. Na terenie zoo obowiązuje bezwzględny zakaz:


1. Przebywania zwiedzających na terenie zoo po godzinach zamknięcia.
2. Wjazdu samochodami bez odpowiednich upoważnień i przepustek.
3. Nadmiernego zbliżania się do zwierząt i ich drażnienia.
4. Karmienia zwierząt.
5. Wrzucania do klatek i na wybiegi śmieci i wszelkich innych przedmiotów w tym żywności.
6. Przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
7. Spożywania alkoholu - za wyjątkiem spożywania piwa - wyłącznie na terenie punktu gastronomicznego posiadającego stosowne zezwolenie.
8. Palenia tytoniu w pawilonach i pomieszczeniach dla zwierząt.
9. Jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach.
10. Zaśmiecania i niszczenia terenów zielonych (trawników, kwietników, drzew i krzewów).
11. Wprowadzania psów i innych zwierząt domowych, za wyjątkiem psów asystujących.
12. Zakazane jest prowadzenie działalności handlowej, usługowej i akwizycyjnej za wyjątkiem osób świadczących tę usługę na podstawie umów zawartych z Ogrodem Zoologicznym.


III. Bezpieczeństwo zwiedzających:


1. Ogród zoologiczny zwiedzać można jedynie po wyznaczonych w tym celu alejkach spacerowych.
2. Należy bezwzględnie przestrzegać uwag i zaleceń pracowników ogrodu zoologicznego, służb porządkowych oraz stosować się do informacji umieszczonych na tablicach ostrzegawczych i informacyjnych umieszczonych przy obiektach i wybiegach zwierząt.
3. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na barierki i ogrodzenia, przechodzić za nie oraz sadzać na nich dzieci.
4. Zwiedzającym zabrania się wspinać na obiekty, eksponaty oraz kaskadę wodną w kotlinie dinozaurów.
5. Zabrania się kąpania w zbiornikach wodnych.
6. Zakazane jest wchodzenie na zaplecza wybiegów dla zwierząt oraz zaplecza gospodarcze.
7. Zakazane jest pozostawianie dzieci bez nadzoru.Za wypadki powstałe na terenie ZOO z winy zwiedzających Dyrekcja nie odpowiada.
 


Czy wiesz że
Sokoła wędrownego uważa się za najszybciej latającego ptaka. W czasie polowania, w locie nurkującym jest on w stanie rozwinąć prędkość nawet 300 km/h. Niestety tylko ok. 20% jego pikowań kończy się sukcesem.
Zagadka przyrodnicza nr 1/2018
08.01.2018
Po ponad dwóch latach przerwy powracamy z kolejnymi zagadkami przyrodniczymi. Na początek coś nieco mniej znanego...

Czytaj dalej