Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Kampanie edukacyjne

Kampanie edukacyjne
"Niemy Las" - kryzys ptaków śpiewajacych w Azji  Południowo-Wschodniej
Po zakończeniu dwuletniej kampanii edukacyjnej, poświęconej ochronie lokalnej bioróżnorodności, nadszedł czas na kolejne wyzwanie i kolejny palący problem. Bohaterami nowej kampanii są ptaki śpiewające z Azji Południowo-Wschodniej.
Organizatorem kampanii jest EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów), a jej partnerami: TRAFFIC (the wildlife trade monitoring network), BirdLife International oraz IUCN Asian Songbird Trade Specialist Group.

Czytaj dalej

Nowa Kampania "Co w trawie piszczy, czyli o lokalnej bioróżnorodności” organizowana jest we współpracy trzech dużych europejskich organizacji przyrodniczych i naukowych: Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), Międzynarodowego Stowarzyszenia Ogrodów Botanicznych (BGCI) i Europejskiej Sieci Centrów Nauki i Muzeów (Ecsite). Celem Kampanii jest pomoc społecznościom europejskim w bliższym poznaniu rodzimych gatunków roślin i zwierząt, żyjących w określonych ekosystemach, co może mieć znaczący wpływ na ochronę naszego kontynentu przed utratą różnorodności biologicznej i inwazją obcych gatunków.


Czytaj dalej

We wrześniu 2013 roku na konferencji EAZA w Edynburgu, ruszyła dwuletnia kampania edukacyjna,...

Czytaj dalej

Śląski Ogród Zoologiczny oraz Centrum Szkolenia Psów DogMasters zapraszają...

Czytaj dalej

Europejskie ssaki drapieżne muszą stawić czoła dwóm różnym grupom...

Czytaj dalej

No i stało się! Kilka tygodni temu wystartowała kolejna edycja kampanii Europejskiego...

Czytaj dalej

Czy wiesz że
Występująca w Polsce dzierzba gąsiorek ma zwyczaj przechowywania zdobyczy - owadów i małych gryzoni nadzianych na kolce tarniny.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej