Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Cennik

Cennik

1 kwietnia – 31 października
 
 
1 listopada – 31 marca
 
     
bilet normalny: 20 zł bilet rodzinny: 50 zł   bilet normalny: 15 zł bilet rodzinny: 35 zł
bilet ulgowy: 10 zł karnet roczny: 100 zł   bilet ulgowy: 5 zł karnet roczny: 100 zł


Bilety wstępu (z wyłączeniem karnetów rocznych) upoważniają do jednokrotnego wejścia na teren Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
 


Kup bilet online

Honorujemy kartę dużej rodziny

Posiadaczom Karty przysługuje rabat w wysokości 50% od cen biletów normalnych i ulgowych, wynikających z cennika ŚOZ.BILETY SPECJALNE


za darmo


w każdą środę
Bilet wstępu dla seniora
po 60 roku życia
(nie obowiązuje, gdy środa przypada w święto lub dzień wolny od pracy)
5 złotych


w każdą środę
Bilet wstępu dla emeryta i rencisty
a także osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającej towarzystwa opiekuna (nie obowiązuje, gdy środa przypada w święto lub dzień wolny od pracy)
5 złotych


Bilet wstępu dla uczestnika grupy edukacyjnej (dzieci, młodzież i opiekunowie) na odpłatne zajęcia w pawilonie dydaktycznym
za darmo


Bilet wstępu do Mini ZOO
(po ukończeniu 1 roku życia)

 


Prawo do zakupu biletu ulgowego posiadają
 1. dzieci po ukończeniu 3-go roku życia,
 2. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
 3. studenci szkół wyższych, do ukończenia 25 roku życia,
 4. posiadacze „Karty Grosik”,
 5. emeryci i renciści,
 6. osoby niepełnosprawne wraz z jednym opiekunem osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającej opieki,
 7. opiekunowie lub przewodnicy wycieczek dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych

Uwaga! Bilety ulgowe sprzedaje się za okazaniem właściwego dokumentu.
Prawo do wejścia na teren ZOO bez biletu posiadają
 1. dzieci do ukończenia 3-go roku życia,
 2. osoby dorosłe po ukończeniu 60 roku życia - w każdą środę - za wyjątkiem środy, która jest świętem lub dniem wolnym od pracy,
 3. osoby dorosłe po ukończeniu 70 roku życia,
 4. jeden opiekun na 10 dzieci w wycieczkach przedszkolnych i szkolnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
 5. dzieci do ukończenia 16 roku życia z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca

Wstęp bezpłatny powinien być udokumentowany bezpłatnym biletem wstępu otrzymanym w kasie!

 


USŁUGI DODATKOWE

 


Oprowadzanie wycieczek Zajęcia w pawilonie
Wykład (60 minut)
Zajęcia w pawilonie
Warsztat (90 minut)
Wypożyczenie wózka dla dzieci
5 zł / 1 osobę 5 zł / 1 osobę 7 zł / 1 osobę 10 zł
 

Oprowadzanie wycieczek i zajęcia dydaktyczne wymagają pisemnej rezerwacji potwierdzonej przez pracowników Sekcji Dydaktyki i Promocji.
BILETY WSTĘPU DLA UCZESTNIKÓW
GRUP ZORGANIZOWANYCH 
 1. Bilety wstępu dla uczestników grup zorganizowanych w okresie wakacji w ramach półkolonii (lipiec-sierpień) wydawane są na uzasadniony pisemny wniosek podmiotów zainteresowanych, tj. domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, instytucji prowadzących w okresie wakacji Akcję "Lato w mieście" itp.
 2. Cena biletu dla uczestników w/w grupy wynosi 50% indywidualnego biletu ulgowego.
 3. Na wniosek zainteresowanego podmiotu wystawia się faktury VAT płatne przelewem.
 4. Decyzję o wydaniu tego typu biletów oraz wyrażenie zgody na płatność faktury przelewem podejmuje każdorazowo, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.Szanowni Państwo,
mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i bezpieczeństwo zwierząt, ZOO zwiedzamy bez rowerów, hulajnóg, deskorolek itp. dla dzieci i dorosłych. Urządzenia można zostawić na stojakach rowerowych znajdujących się przed wejściem do ZOO ( ilość miejsc jest ograniczona ).
ZOO nie zapewnia przechowalni sprzętów.
Ze względów na obowiązujące nas przepisy weterynaryjne na teren ogrodu nie można wprowadzać innych zwierząt ( psów, kotów )

Czy wiesz że
Egzotyczne dzioborożce to ptaki znane ze swoich zwyczajów lęgowych. Na czas wysiadywania jaj oraz karmienia młodych, samiec zamurowuje samicę w dziupli. Używa w tym celu błota, odchodów oraz nadgnitych owoców. W tym specyficznym "murze" zostawia jednak otwór, przez który podaje samicy i pisklętom pożywienie. Jest to forma ochrony młodych przed drapieżnikami.
Zagadka przyrodnicza nr 14/2018
09.07.2018
Gibon sprawił Wam jednak trochę kłopotów :) Tym razem powinno być zdecydowanie łatwiej!

Czytaj dalej