Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Cennik

Cennik

1 kwietnia – 31 października
 
 
1 listopada – 31 marca
 
     
bilet normalny: 20 zł 2 osoby dorosłe + 2 dzieci bilet rodzinny: 50 zł   bilet normalny: 15 zł 2 osoby dorosłe + 2 dzieci bilet rodzinny: 35 zł
bilet ulgowy: 10 zł karnet roczny: 100 zł   bilet ulgowy: 5 zł karnet roczny: 100 zł


Bilety wstępu (z wyłączeniem karnetów rocznych) upoważniają do jednokrotnego wejścia na teren Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

 


Kup bilet online
Honorujemy kartę dużej rodziny

Posiadaczom Karty przysługuje rabat w wysokości 50% od cen biletów normalnych i ulgowych, wynikających z cennika ŚOZ. UWAGA! Bilety z Kartą Dużej Rodziny można nabyć wyłącznie w kasach biletowych zoo.BILETY SPECJALNE


za darmo


w każdą środę
Bilet wstępu dla seniora
po 60 roku życia
(nie obowiązuje, gdy środa przypada w święto lub dzień wolny od pracy) -
SKORZYSTAJ Z KASY Z PIERWSZEŃSTWEM DLA SENIORÓW
5 złotych


w każdą środę
Bilet wstępu dla emeryta i rencisty
a także osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającej towarzystwa opiekuna (nie obowiązuje, gdy środa przypada w święto lub dzień wolny od pracy)
5 złotych


Bilet wstępu dla uczestnika grupy edukacyjnej (dzieci, młodzież i opiekunowie) na odpłatne zajęcia w pawilonie dydaktycznym
za darmo


Bilet wstępu do Mini ZOO
(po ukończeniu 1 roku życia)

 


Prawo do zakupu biletu ulgowego posiadają
 1. dzieci po ukończeniu 3-go roku życia,
 2. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
 3. studenci szkół wyższych, do ukończenia 25 roku życia,
 4. posiadacze „Karty Grosik”,
 5. emeryci i renciści,
 6. osoby niepełnosprawne wraz z jednym opiekunem osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającej opieki,
 7. opiekunowie lub przewodnicy wycieczek dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych

Uwaga! Bilety ulgowe sprzedaje się za okazaniem właściwego dokumentu.
Prawo do wejścia na teren ZOO bezpłatnie posiadają
 1. dzieci do ukończenia 3-go roku życia,
 2. osoby dorosłe po ukończeniu 60 roku życia - w każdą środę - za wyjątkiem środy, która jest świętem lub dniem wolnym od pracy - SKORZYSTAJ Z KASY Z PIERWSZEŃSTWEM DLA SENIORÓW,
 3. osoby dorosłe po ukończeniu 70 roku życia - SKORZYSTAJ Z KASY Z PIERWSZEŃSTWEM DLA SENIORÓW,
 4. jeden opiekun na 10 dzieci w wycieczkach przedszkolnych i szkolnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
 5. dzieci do ukończenia 16 roku życia z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca

Wstęp bezpłatny powinien być udokumentowany bezpłatnym biletem wstępu otrzymanym w kasie!
Prawo do zakupu biletu rodzinnego posiadają 2 osoby dorosłe + 2 dzieci

 


USŁUGI DODATKOWE

 


Oprowadzanie wycieczek Zajęcia w pawilonie
Wykład (60 minut)
Zajęcia w pawilonie
Warsztat (90 minut)
Wypożyczenie wózka dla dzieci
5 zł / 1 osobę 5 zł / 1 osobę 7 zł / 1 osobę 10 zł
 

Oprowadzanie wycieczek i zajęcia dydaktyczne wymagają pisemnej rezerwacji potwierdzonej przez pracowników Sekcji Dydaktyki i Promocji.
BILETY WSTĘPU DLA UCZESTNIKÓW
GRUP ZORGANIZOWANYCH 
 1. Bilety wstępu dla uczestników grup zorganizowanych w okresie wakacji w ramach półkolonii (lipiec-sierpień) wydawane są na uzasadniony pisemny wniosek podmiotów zainteresowanych, tj. domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, instytucji prowadzących w okresie wakacji Akcję "Lato w mieście" itp.
 2. Cena biletu dla uczestników w/w grupy wynosi 50% indywidualnego biletu ulgowego.
 3. Na wniosek zainteresowanego podmiotu wystawia się faktury VAT płatne przelewem.
 4. Decyzję o wydaniu tego typu biletów oraz wyrażenie zgody na płatność faktury przelewem podejmuje każdorazowo, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Czy wiesz że
Jedyną nielotną papugą jest żyjąca na wyspach Nowej Zelandii papuga kakapo.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej