Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Budujemy dla zwierząt

Budujemy dla zwierząt
Opis projektu
24.07.2012

 

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

 

 

Opis projektu

 

Zakres inwestycji w ramach projektu obejmuje następujące zadania:
 

 

I. Budowa pawilonu dla żyraf:

1. Budowa pawilonu dla całorocznego przebywania żyraf połączonego z zewnętrznymi wybiegami, z boksami hodowlanymi i widokowymi. Obiekt parterowy nie podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, przykryty dachem kopertowym ze świetlikiem w części centralnej. Pawilon posiada zaplecze socjalne dla pracowników, kotłownię gazową oraz pomieszczenia technologiczne. Powierzchnia użytkowa 623,77 m2, powierzchnia zabudowy 796,48 m2, powierzchnia zabudowy części kubaturowej 604,96m2, kubatura 4 312 m3. Budynek wyposażony w instalację: kanalizacji sanitarnej, wodociągową, c.w.u., c.o., wentylacji, gazową i elektryczną.

2. Zewnętrzne wybiegi o łącznej powierzchni 4 800 m2, ogrodzone 2 rodzajami ogrodzeń: drewniane o długości 220 mb i wysokości 1,30 m oraz stalowe o długości 200 mb i wysokości 4,0 m wyposażone w 3 bramy i 1 furtkę.

3. Utwardzenie ciągów komunikacyjnych kostką brukową o powierzchni 660,25 m2.
 


 

 

 

 

II. Budowa pawilonu dla tygrysów z wybiegiem:

1. Budowa pawilonu dla całorocznego przebywania tygrysów połączonego z zewnętrznym wybiegiem. Budynek parterowy bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej, przykryty stropodachem jednospadowym w konstrukcji drewnianej. Obiekt będzie pełnił funkcję całorocznego pawilonu w obrębie którego znajdować się będą kotniki hodowlane oraz duży kotnik widokowy. W budynku zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze oraz WC dla personelu. Powierzchnia użytkowa 132,10 m2, powierzchnia zabudowy 159,27 m2, kubatura 638,31 m3. Pawilon wyposażony w instalację: kanalizacji sanitarnej, c.o., wodociągową, elektryczną oraz wentylacji. Obiekt połączony z wybiegiem o powierzchni 1 340,00 m2 ogrodzonym w części murem oporowym z zamontowanymi stanowiskami widokowymi, w pozostałej części ogrodzeniem stalowym i systemowym.

2. Basen na wybiegu o powierzchni około 30 m2 i głębokości od 0,20m do 1,00m. Na basen składa się niecka basenowa o wymiarach 4,9mx 6,9m z pomieszczeniem technicznym wyposażonym w instalację zasilającą kaskadę wodną. Do pomieszczenia doprowadzona instalacja elektryczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna.

3. Utwardzenie ciągów komunikacyjnych kostką brukową o powierzchni 55,78 m2.

4. Wykonanie pełnego ogrodzenia tymczasowego o długości 33 mb, wysokości min. 2 m.
 

 

 


 

 

 

III. Przebudowa pawilonu dla ptaków celem nadania nowych funkcji ekspozycyjnych wraz z dobudową podjazdów i toalet dla niepełnosprawnych zgodnie z dokumentacją projektową pn.

Przebudowa i termomodernizacja pawilonu Ptaki w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym obejmuje następujące prace:

1. Przebudowa wraz z dobudową i nadbudową obejmująca całość obiektu składającego się z 3 części A; B; C o powierzchni 419,87 m2, w celu nadania mu nowej koncepcji podziału powierzchni wewnątrz budynku z przeznaczeniem na:

1.1 Pawilon A – prace wyburzeniowe i modernizacyjne wraz z wykonaniem nowego dachu kopułowego, szklonego płytami poliwęglanowymi w celu uzyskania pomieszczeń na:

· woliera dla krokodyli o powierzchni 48,10m2 z dwoma basenami o głębokości 1,0 m z wyjściem do woliery zewnętrznej wyposażonej w basen,

· hala wolnych lotów o powierzchni 102,47 m2 i wysokości 6,0 m z płytkim basenem w centralnej części hali.

1.2 Pawilon B – prace wyburzeniowe i modernizacyjne wraz z wykonaniem nowego dachu membranowego ze świetlikiem w celu uzyskania pomieszczeń na:

· nowe woliery dla gadów i płazów,

· dioramy dla ptaków.

1.3 Pawilon C – prace wyburzeniowe z dobudową zaplecza socjalno-technicznego o powierzchni 49,50 m2 nakrytego dachem z płyt warstwowych w celu uzyskania pomieszczeń na:

· pomieszczenia socjalne i sanitariaty dla personelu,

· pomieszczenia techniczne,

· toalety dla zwiedzających, w tym dla niepełnosprawnych.

2. Pawilon będzie wyposażony w instalacje: kanalizacji sanitarnej, c.o. i c.w.u. z kotłowni zdalaczynnej, wentylacji wywiewno-nawiewnej, elektryczną.

3. Utwardzenie ciągów komunikacyjnych o powierzchni 178,10 m2.
 Zobacz mapkę zoo z zaznaczonymi na szaro obszarami, w których realizowane będą opisane powyżej inwestycje!!!

 

Czy wiesz że
Sowy posiadają umiejętność wykonywania obrotów głową w zakresie 270 stopni. Rekompensują sobie w ten sposób stosunkowo niewielką ruchliwość oczu w oczodołach i tym samym ograniczony kąt widzenia.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej