Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Konkursy

Konkursy
Konkurs na mapę mentalną
Konkurs na mapę mentalną
01.09.2020
Konkurs na mapę mentalną to jeden z konkursów planowanych do realizacji w czasie trwania kampanii WHICH FISH - JAKA RYBA? Celem tej kampanii jest ochrona mórz i oceanów, a także ich mieszkańców przed skutkami niszczycielskiej, choć nie zawsze uświadomionej i celowej działalności człowieka. Czy wiecie, z jakimi zagrożeniami mierzą się mieszkańcy mórz i oceanów? A może wiecie, jak możemy temu przeciwdziałać?
Zagłębcie się w temat i przygotujcie mapy mentalne na temat współczesnych zagrożeń mórz i oceanów.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z obszaru województwa śląskiego - konkurs ma zasięg wojewódzki i będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych. W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w maksymalnie 3-osobowych zespołach, przy czym ilość osób przygotowująca jedną pracę nie będzie miała wpływu na jej ocenę (wszyscy uczniowie tworzący jeden zespół muszą zaliczać się do tej samej kategorii wiekowej).

Do kiedy mozna wysyłać prace?
Prace konkursowe można przesyłać do 30 października 2020 roku (piątek), decyduje data wpływu do zoo!!

Jakie są warunki uczestnictwa?
Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć do zoo pracę konkursową wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wzory dokumentów można pobrać z tej strony.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę?
Na ocenę prac konkursowych wpływać będą trzy składowe: zgodność pracy z tematem konkursu i poprawność merytoryczna, estetyka oraz oryginalność wykonania.


Uczestnicy mogą się zgłaszać do konkursu za pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają.
Zachęcamy do udziału, bowiem na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.


Do pobrania:

Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa i zgoda (RODO)
Czy wiesz że
Największym noworodkiem świata jest osesek płetwala błękitnego, który waży 2000 kg i mierzy do 7 m długości. Dziennie przybiera on na wadze średnio 90 kg.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej