Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Konkursy

Konkursy
Konkurs plastyczny dla dzieci
Konkurs plastyczny dla dzieci
03.04.2019
Konkurs organizowany jest w ramach kampanii edukacyjnej "Silent Forest. Niemy Las" poświęconej ochronie azjatyckich ptaków śpiewających. Chociaż ambasadorami akcji są gatunki zamieszkujące Azję Południowo-Wschodnią, niepewna przyszłosć czeka także ptaki śpiewające na innych kontynentach. Czy wiecie, które to ptaki? Prace konkursowe powinny przedstawiać ptaki śpiewające, które możemy zaobserwować w naszych parkach i ogrodach.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-IV szkół podstawowych z obszaru województwa ślaskiego - konkurs ma zasięg wojewódzki i będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych.

Do kiedy mozna wysyłać prace?
Prace konkursowe można przesyłać do 31 maja 2019 roku (piątek), decyduje data wpływu do zoo!!

Jakie są warunki uczestnictwa?
Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć do zoo pracę konkursową wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową uczestnika oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wzory dokumentów można pobrać z tej strony.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę?
Na ocenę prac konkursowych wpływać będą trzy składowe: zawartość merytoryczna, estetyka oraz oryginalność pracy.


Uczestnicy zgłaszać się mogą samodzielnie oraz za pośrednictwem przedszkola lub szkoły, do której uczęszczają.
Zachęcamy do udziału, bowiem na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez zoo, WFOŚiGW w Katowicach oraz księgarnię TAK Czytam.


Patronat nad konkursem objęło Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Przed przystąpieniem do konkursu, prosimy zapoznać się z jego regulaminem.


Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu z kartą zgłoszeniową uczestnika
Druk zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO
Czy wiesz że
Jedną z typowych cech ssaków jest 7 kręgów szyjnych. W południowoamerykańskiej dżungli żyje jednak zwierzę, które może mieć nawet 8-9 kręgów w szyjnym odcinku kręgosłupa - jest to leniwiec.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej