Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Konkursy

Konkursy
Nowy konkurs dla uczniów śląskich szkół
Nowy konkurs dla uczniów śląskich szkół
03.04.2019
Drugi z ogłoszonych dziś konkursów również organizowany jest w ramach kampanii edukacyjnej "Silent Forest. Niemy Las" poświęconej ochronie azjatyckich ptaków śpiewających. Chociaż ambasadorami akcji są gatunki zamieszkujące Azję Południowo-Wschodnią, niepewna przyszłosć czeka także ptaki śpiewające na innych kontynentach. Czy wiecie, które to ptaki? Zadaniem uczestników jest wyszukanie i identyfikacja jak największej liczby ptaków śpiewających Polski, a następnie sporządzenie raportu lub sprawozdania z poczynionych obserwacji. Dokładne informacje podane zostały w regulaminie konkursu.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich z obszaru województwa śląskiego - konkurs ma zasięg wojewódzki i będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych.

Do kiedy mozna wysyłać prace?
Prace konkursowe można przesyłać do 31 maja 2019 roku (piątek), decyduje data wpływu do zoo!!

Jakie są warunki uczestnictwa?
Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć do zoo pracę konkursową wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową uczestnika oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wzory dokumentów można pobrać z tej strony.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę?
Na ocenę prac konkursowych wpływać będą trzy składowe: poprawność merytoryczna, estetyka oraz oryginalność raportu/sprawozdania.


Uczestnicy zgłaszać się mogą samodzielnie oraz za pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają.
Zachęcamy do udziału, bowiem na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez zoo, WFOŚiGW w Katowicach.


Patronat nad konkursem objęło Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Przed przystąpieniem do konkursu, prosimy zapoznać się z jego regulaminem.


Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu z kartą zgłoszeniową uczestnika
Druk zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO
Czy wiesz że
Największym współcześnie zasięgiem występowania wśród kotowatych charakteryzuje się lampart, którego różne podgatunki zamieszkują Afrykę i Azję.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej