Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Konkursy

Konkursy
Weź udział w konkursie graficznym!
Weź udział w konkursie graficznym!
25.01.2019
Konkurs organizowany jest w ramach kampanii edukacyjnej "Silent Forest. Niemy Las" na rzecz ochrony azjatyckich ptaków śpiewających. Chociaż ambasadorami akcji są gatunki zamieszkujące Azję Południowo-Wschodnią, niepewna przyszłosć czeka także ptaki śpiewające na innych kontynentach. Zostawiamy Wam zatem dowolność, jak szeroko - w sensie geograficznym - potraktujecie temat kampanii, o ile w centrum uwagi pozostaną ptaki śpiewające!! Czy wiecie, które to są?

Kto może wziąć udział w konkursie?
Każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej (średniej: liceum, technikum) lub student wyższej uczelni zamieszkujący terytorium Polski - konkurs ma zasięg krajowy i będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych.

Do kiedy mozna wysyłać prace?
Prace konkursowe można przesyłać do 15 marca 2019 roku (piątek), decyduje data wpływu do zoo!!

Jakie są warunki uczestnictwa?
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać elektroniczną wersję posteru zapisaną na płycie CD, wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową uczestnika oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzory dokumentów można pobrać z tej strony.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę?
Na ocenę prac konkursowych wpływać będą trzy składowe: zawartość merytoryczna, estetyka oraz oryginalność pracy.


Uczestnicy zgłaszać się mogą samodzielnie oraz za pośrednictwem szkół, w których się uczą.
Zachęcamy do udziału, bowiem na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.


Patronat nad konkursem objęło Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Przed przystąpieniem do konkursu, prosimy zapoznać się z jego regulaminem.


Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu z kartą zgłoszeniową uczestnika
Druk zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

Czy wiesz że
Najbliższym krewniakiem żyrafy jest zamieszkujące afrykńskie lasy równikowe okapi - zwierzę odkryte dla nauki dopiero na początku XX wieku.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej