Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Nasze zwierzęta

Nasze zwierzęta
ssaki  |  ptaki  |  gady  |  płazy  |  ryby  |  bezkręgowce
Eland

Eland

Eland (Tragelaphus oryx), inaczej kanna, to największa antylopa na świecie. Występuje we wschodniej i częściowo południowej części Afryki, gdzie zamieszkuje sawanny, stepy oraz tereny krzewiaste i trawiaste.

Masa ciała dorosłego elanda dochodzi do 700 kg, przy czym samce mogą ważyć nawet 1000 kg.

Jego pożywienie stanowią liście, owoce drzew i krzewów, korzonki oraz młode pędy. Antylopa ta prowadzi dzienny i stadny tryb życia. Jej stada liczą 25–70 osobników, którym czasami towarzyszą  inne gatunki antylop oraz zebry. W stadzie może być więcej niż jeden samiec, ale ustalona hierarchia powoduje, że tylko osobniki dominujące biorą udział w rozrodzie. Zdarza się że stare samce żyją samotnie.

Niestety liczebność populacji elandów stale spada z powodu braku odporności tych zwierząt na choroby przenoszone przez bydło domowe oraz na skutek ich udomawiania. Obecnie zobaczyć je można już tylko w rezerwatach przyrody.
<<     Wróć     >>

Czy wiesz że
Największą rybą świata jest rekin wielorybi, który osiąga długość nawet 16 m. Jest on zupełnie niegroźny dla człowieka - żywi się planktonem i drobnymi rybami.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej