Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Nasze zwierzęta

Nasze zwierzęta
ssaki  |  ptaki  |  gady  |  płazy  |  ryby  |  bezkręgowce
Karolinka

Karolinka

Karolinka (Aix sponsa) to kaczka pochodząca z północnej części Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. W Europie spotyka się zdziczałe populacje utworzone przez ptaki zbiegłe z hodowli. Zasiedla zbiorniki słodkowodne położone z dala od siedzib ludzkich, często w lasach, tereny bagniste, brzegi strumieni i rozlewisk.

Żywi się przede wszystkim owocami drzew i krzewów, m.in. jagodami, orzechami, żołędziami i kasztanami, które rozcierane są następnie w silnym mięśniowym żołądku; czasem (zwłaszcza młode) chwyta także owady i skorupiaki.

Gniazduje zwykle w dziuplach drzew w pobliżu wody.

Na początku XX w. na skutek polowań dla mięsa oraz niszczenia jej naturalnego biotopu, karolince groziła zagłada. Dzięki podjętym działaniom ochroniarskim udało się odbudować jej populację. Polska nazwa odnosi się prawdopodobnie do Karoliny Północnej - stanu w USA, w którym zamieszkuje największa populacja tego gatunku.
<<     Wróć     >>

Czy wiesz że
Jedynym przedstawicielem jeleniowatych, u którego poroże noszą zarówno samce, jak i samice jest renifer.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej