Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Nasze zwierzęta

Nasze zwierzęta
ssaki  |  ptaki  |  gady  |  płazy  |  ryby  |  bezkręgowce
Milu

Milu

Milu (Elaphurus davidianus) zwany bywa również jeleniem Ojca Dawida i należy do ssaków parzystokopytnych. W warunkach naturalnych gatunek ten zamieszkiwał najprawdopodobniej północne i środkowe Chiny. Obecnie ma status zwierzęcia wymarłego w naturze (kategoria Ew wg IUCN). Już na przełomie XIX i XX w. na wolności nie pozostał przy życiu ani jeden żywy osobnik. Ocalało zaledwie kilkanaście sztuk, przekazanych wcześniej do kilku ogrodów zoologicznych w Europie. To właśnie z nich odbudowano populację, która liczy obecnie ponad 2000 osobników. Zakończona sukcesem hodowla milu umożliwiła jego introdukcję w Europie, Ameryce i Nowej Zelandii, a co za tym idzie przetrwanie gatunku.

Milu lubi obszary bagniste z wysoką trawą i trzciną. Żywi się głównie trawą, lubi też różne rośliny wodne. 
Jak u innych jeleniowatych, samiec jest większy od samicy i posiada poroże, które co roku zrzuca na przełomie grudnia i stycznia. Jest aktywny w ciągu dnia. Lubi brodzić w wodzie.
 
Przed okresem rozrodczym samce dołączają do stada samic. Po trwającej około 9 miesięcy ciąży samica rodzi 1 lub 2 młode. W okresie niekorzystnych warunków środowiskowych może wystąpić diapauza (okresowe zahamowanie rozwoju zarodka w macicy matki). 
 
 
 
 

<<     Wróć     >>

Czy wiesz że
Młode flamingi mają pióra koloru szaro-białego. Dopiero później zaczynają się one przebarwiać na różowo, za co odpowiadają barwniki karotenoidowe znajdujące się w zjadanym przez nie planktonie, głównie w glonach.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej