Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Nasze zwierzęta

Nasze zwierzęta
ssaki  |  ptaki  |  gady  |  płazy  |  ryby  |  bezkręgowce
Żuraw

Żuraw

Żuraw (Grus grus) zamieszkuje śródleśne bagna, torfowiska, wrzosowiska i podmokłe łąki w północnej i umiarkowanej strefie Euroazji. Polską populację lęgową ocenia się na około 5 000-6 000 par. Zimowiska żurawi znajdują się w północnej Afryce aż do Sudanu, w zachodniej Azji i na Półwyspie Iberyjskim.

W skład diety żurawia wchodzi zarówno pokarm roślinny (np. nasiona), jak i zwierzęcy (gryzonie, owady, mięczaki itp.).

Przez większą część roku tworzy stada, które w czasie migracji bywają bardzo liczne. Jesienne przeloty odbywają się we wrześniu i w październiku, natomiast powroty z zimowisk - w marcu i kwietniu. Po powrocie na lęgowiska, ptaki początkowo trzymają się jeszcze w stadach i grupowo odbywają toki. Wykonują wówczas bardzo widowiskowe tańce, często przy akompaniamencie charakterystycznych odgłosów, zwanych klangorem.

W okresie lęgowym poszczególne pary - wierne sobie przez całe życie - oddzielają się od grupy i stają się terytorialne. Gniazdo zakładane jest na ziemi i budowane z bezładnie ułożonego materiału zebranego w okolicy.

Wśród przyczyn kurczenia się zasięgu występowania żurawia najważniejszą jest osuszanie terenów podmokłych i bagiennych, co prowadzi do zaniku jego miejsc lęgowych. Gatunek objęty jest ochroną CITES.
<<     Wróć     >>

Czy wiesz że
W królestwie zwierząt 75% stanowią owady.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej