Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Nasze zwierzęta

Nasze zwierzęta
ssaki  |  ptaki  |  gady  |  płazy  |  ryby  |  bezkręgowce
Tamaryna białoczuba

Tamaryna białoczuba

Tamaryna białoczuba (Saguinus oedipus) to ssak naczelny reprezentujący grupę niewielkich pazurkowców. Występuje w północnej Kolumbii. Środowiskiem jej życia są tereny krzewiaste oraz lasy.

Na szcycie głowy posiada charakterystyczną, długą, białą grzywę. 

Jest wszystkożerna - chwyta owady, pająki, małe ptaki, jaszczurki i żaby, ale zjada również owoce, kwiaty, nektar oraz żywicę drzew.

Aktywna w ciągu dnia, noce spędza wysoko w koronach drzew. Porozumiewa się wydając bardzo zróżnicowane dźwięki, często podobne do ptasich treli. Żyje w grupach rodzinnych składających się z rodziców oraz towarzyszących im młodych w różnym wieku. Rodzina rzadko liczy więcej niż 13-15 osobników; wówczas zajmują one terytorium około 10 ha, które znakowane jest substancjami zapachowymi.

Gatunek ten jest krytycznie zagrożony wyginięciem (CR) na skutek wycinania lasów i odławiania zwierząt w celach handlowych. Podlegają ochronie CITES, a osobniki żyjące w ogrodach zoologicznych objęte są specjalistycznym programem hodowli EEP.
<<     Wróć     >>

Czy wiesz że
W królestwie zwierząt 75% stanowią owady.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej