Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Nasze zwierzęta

Nasze zwierzęta
ssaki  |  ptaki  |  gady  |  płazy  |  ryby  |  bezkręgowce
Kondor wielki

Kondor wielki

Kondor wielki (Vultur gryphus) jest dużym ptakiem zamieszkującym Andy, od Wenezueli na północy po Przylądek Horn na południu. Jego środowiskiem życia są wysokogórskie, skaliste tereny położone powyżej górnej linii lasu; obserwowany jest do 5000 m n.p.m.

Jest to jeden z największych latających ptaków, z którym konkuruje jedynie albatros wędrowny. Rozpiętość skrzydeł kondora przekracza często 3 metry. Upierzenie czarne z białymi pokrywami skrzydłowymi. Skóra głowy i szyi nieopierzona, różowa. Na granicy upierzenie pióra tworzą kryzę, a u samca występuje na głowie charakterystyczna mięsista narośl.

Jego pokarm stanowi padlina dużych ssaków oraz jaja ptaków morskich.

Jak większość ptaków drapieżnych na ogół żyje w parach. Gniazda zakłada w szczelinach skalnych w wysokich partiach gór lub na nadmorskich klifach. Wyprowadzany jest 1 lęg co dwa lata. Samica składa zazwyczaj 1, rzadziej 2 jaja, które przez prawie 2 miesiące wysiadują oboje rodzice. Pisklęta zaczynają latach po około 6 miesiącach życia, natomiast w rodzinnym gnieździe pozostają do czasu, gdy wyklują się następne młode.

Od lat kondory, zwane sępami Nowego Świata zalicza się tradycyjnie do grupy ptaków drapieżnych (szponiastych), jednak przeprowadzone w latach 90. XX w. badania genetyczne i molekularne nie dość, że wykazały, iż – pomimo podobieństw w budowie i biologii - pochodzące z Ameryki kondory nie są spokrewnione z Sępami Starego Świata w takim stopniu, jak dotychczas sądzono, to jeszcze zasugerowały, że ewolucyjnie bliżej im do bocianów niż do innych drapieżnych. W późniejszych latach te i kolejne badania były wielokrotnie podważane, i jak dotąd nie osiągnięto porozumienia w sprawie przynależności systematycznej kondorów. Z tego też powodu ptaki te zalicza się wciąż do rzędu szponiastych.

Polowania i prześladowania ze strony człowieka są przyczyną postępującego spadku liczebności światowej populacji kondora, który uznawany jest za gatunek bliski zagrożenia wyginięciem.


Podlega ochronie CITES oraz uczestniczy w Europejskim Programie Hodowlanym (EEP).
<<     Wróć     >>

Czy wiesz że
W południowo-wschodniej Azji żyją ciekawe ptaki z podrodziny jerzyków - salangany, których gniazda zbudowane z mchów, alg i traw zlepionych śliną tych ptaków służą do przyrządzania specjału chińskiej kuchni - tzw. zupy z gniazd.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej