Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Kampanie edukacyjne

Kampanie edukacyjne
Co w trawie piszczy, czyli o lokalnej bioróżnorodności

Kampania "Co w trawie piszczy” ("Let It Grow”) czyli powrót gatunków rodzimych

Nowa Kampania "Co w trawie piszczy, czyli o lokalnej bioróżnorodności” organizowana jest we współpracy trzech dużych europejskich organizacji przyrodniczych i naukowych: Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), Międzynarodowego Stowarzyszenia Ogrodów Botanicznych (BGCI) i Europejskiej Sieci Centrów Nauki i Muzeów (Ecsite). Celem Kampanii jest pomoc społecznościom europejskim w bliższym poznaniu rodzimych gatunków roślin i zwierząt, żyjących w określonych ekosystemach, co może mieć znaczący wpływ na ochronę naszego kontynentu przed utratą różnorodności biologicznej i inwazją obcych gatunków.

W czym tkwi problem?

Przez tysiące lat rośliny i zwierzęta adaptowały się do zajmowanej przestrzeni w sieci życia, gdzie każdy gatunek pełni swoją rolę. Pełen wachlarz rodzimych gatunków występujących na określonym terenie zwany jest bioróżnorodnością. Im więcej gatunków występuje w danym środowisku, tym to środowisko jest bardziej stabilne i zdrowe. Utrata gatunków powoduje załamanie się ekosystemu i ryzyko wyginięcia rozszerza się na każdy żyjący w systemie organizm, włączając człowieka. Środowisko naturalne przekształcone przez człowieka np. przez działalność rolniczą, działania przeciwpowodziowe itp. staje się coraz bardziej nieprzyjazne żywym organizmom i naturalnym procesom.

Co zagraża rodzimym gatunkom?

  1. Zmiany w rolnictwie (intensyfikacja rolnictwa, stosowanie pestycydów i innych szkodliwych środków ochrony roślin itp.).

  2. Urbanizacja i jej konsekwencje.

  3. Pojawianie się roślin i zwierząt z innych części świata, które zaczynają konkurować o zasoby z gatunkami rodzimymi (introdukcje, gatunki inwazyjne etc.).

Jakie działania możemy podjąć?

Celem Kampanii jest dostarczenie lokalnym społecznościom wiedzy i narzędzi potrzebnych do ochrony różnorodności biologicznej, poprzez:

  • uświadomienie im znaczenia bioróżnorodności (co to jest bioróżnorodność i dlaczego jest tak ważna dla każdego z nas?),

  • zachęcanie osób indywidualnych oraz całych społeczności do tworzenia miejsc bytowania dla rodzimych gatunków roślin i zwierząt w najbliższym otoczeniu np. w ogrodach, parkach, na balkonach, a nawet w donicach na parapetach okiennych,

  • szacowanie (pomiar) bioróżnorodności w wybranych miejscach podczas organizowanych jednodniowych imprez zarówno w 2016 jak i w 2017 roku.

Muzea, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne i akwaria zatrudniają biologów, specjalistów od komunikacji i innych ekspertów, którzy mogą w lokalnych społecznościach być doradcami w kwestiach jak pomóc naturze. W latach 2016/17 w całej Europie będziemy organizowali różne imprezy i akcje inicjujące przywracanie zdrowego środowiska dla rodzimych gatunków i korzyści jakie one przynoszą naturze i wszystkim społecznościom.

 

Szczegóły dotyczące działań planowanych do realizacji w śląskim zoo pojawią się wkrótce.

 

Tymczasem zapraszamy na oficjalną stronę Kampanii: http://www.letitgrow.eu/.

 

Zobacz w tej części również

Czy wiesz że
Największym współcześnie zasięgiem występowania wśród kotowatych charakteryzuje się lampart, którego różne podgatunki zamieszkują Afrykę i Azję.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej