Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Kampanie edukacyjne

Kampanie edukacyjne
Jaka ryba? - kampania na rzecz zrównoważonego rybołówstwa
Jaka ryba? - kampania na rzecz zrównoważonego rybołówstwa

Oceany zajmują blisko 70% powierzchni naszej planety i zapewniają przeżycie milionom ludzi. Działalność człowieka, w tym między innymi: nadmierne, niekontrolowane połowy ryb, używanie niszczycielskich metod poławiania oraz zanieczyszczanie wód, stanowi główne zagrożenie dla dalszego czerpania korzyści z ekosystemów morskich, będących źródłem tak istotnych zasobów żywności.

Ryby i wodne bezkręgowce są dla wielu ludzi zamieszkujących morskie wybrzeża głównym źródłem pokarmu oraz zapewniają im przeżycie. Aby uniknąć ogromnych nieodwracalnych strat oraz trudnych do przewidzenia konsekwencji przyrodniczych, gospodarczych i społecznych, należy chronić zasoby rybne i właściwie nimi zarządzać. Celem Kampanii EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) jest pokazanie społeczeństwu, że działania człowieka na rzecz ochrony gatunków morskich i interesy komercyjne nie muszą ze sobą kolidować. 

Nowa kampania EAZA ukazuje jak konsumpcyjna działalność człowieka zagraża przetrwaniu gatunków morskich. Koncentruje się na tym, jak funkcjonują ogrody zoologiczne i akwaria, i zachęca je do wprowadzenia rzeczywistych zmian w codziennej pracy, aby w ten sposób rozpowszechniać wizję wspólnych dążeń na rzecz ochrony i zarządzania różnorodnością biologiczną mórz.Kampania skupia się na trzech różnych tematach:

1) spożywanie ryb i owoców morza pochodzących ze zrównoważonych połowów

2) zrównoważone żywienie zwierząt

3) zrównoważone planowanie hodowli gatunków wodnych
 

Więcej informacji na temat kampanii w broszurze, której polska wersja opracowana została przez edukatorów z zoo w Płocku: pobierz broszurę

oraz na oficjalnej stronie Kampanii (tylko po angielsku): przejdź


Kampania "Jaka ryba?" w śląskim zoo

Kampania realizowana będzie w latach 2020-2021. W tym czasie:
1. przygotujemy okresową wystawę, tzw. "Chatkę bałtycką", poświęconą sytuacji naszego Bałtyku oraz jego mieszkańców;
2. ogłosimy co najmniej 6 konkursów poświęconych tej tematyce;
3. przygotujemy atrakcyjne warsztaty dla dzieci;
4. dwukrotnie zorganizujemy event edukacyjny we współpracy z zaproszonymi gośćmi - pierwszy już 27 czerwca 2020 roku (w czasie obchodów Światowego Dnia Zrównoważonych Połowów);
5. przeprowadzimy kampanię informacyjną na stronie internetowej, Facebooku oraz w tradycyjnych mediach;
6. będziemy propagować ideę ograniczania ilości odpadów, ich segregacji oraz promować odpowiedzialne wybory konsumenckie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych działań publikowane będą na bieżąco, w dedykowanych im informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej oraz fanpage'u na FB. Bądźcie z nami!

Zobacz w tej części również

Czy wiesz że
W królestwie zwierząt 75% stanowią owady.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej